MTC OCEANUS

T ERMINI  2021 

ZAGREB 19.04.2021. 10.05.2021.
RIJEKA

MTC Oceanus zadržava pravo promjene termina. Za točan termin kontaktirati MTC OCEANUS na tel. 0916120891

PRIJAVI SE NA TEčAJ

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.

VODITELJ BRODICE KATEGORIJE C


Program  tečaja :

Sadržaj tečaja:  Program  tečaja : Nautička karta – simboli, oznake i kratice, koordinate pozicije, kurs i azimut, udaljenost; Terestrička navigacija; Kompas, Priručnici za navigaciju, Radar, dubinomjer, brzinomjer., Motori s unutrašnjim izgaranjem, podjela, sustavi motora – gorivo, struja, hlađenje, podmazivanje; Sredstva i postupci protupožarne zaštite, Mjere za zaštitu mora od zagađenja uljima, Propisi o plovidbi i redu u lukama; Vrste i tipovi brodica i jahti, Stabilnost brodice, Konopi i čvorovi, Sidra; Meteorologija, Pravila o izbjegavanju sudara na moru, svjetla, dnevni i zvučni signali, signali opasnosti; Manevriranje brodicom, plovidba, pristajanje, isplovljenje, sidrenje; Suradnja sa službom za traganje i spašavanje (SAR – MRCC), sredstva za spašavanje; Pružanje prve pomoći, Isprave, dijelovi i rukovanje radio telefonskom postajom, identifikacija i pozivni znak; Opći postupak za uspostavljanje radio veze; Signal i poziv pogibelji, hitnosti i sigurnosti; Upotreba međunarodne tablice za sricanje slova i brojeva; GMDSS sustav

Nakon uspješno završenog tečaja i položenog ispita na Lučkoj kapetaniji ili pri Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture polazniku će se izdati uvjerenje o osposobljenost za Voditelja brodice kategorije C., (plovila za gospodarske i osobne potrebe do 30BT odnosno 15m duljine).

Detaljni program tečaja vidi ovdje!